https://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Forgalmazók figyelmébe

Jogszabályok
A teljesítmény igazolása
A fogyasztóvédelem előírásai

Hogyan teljesíti az építési terméket gyártó ill. forgalmazó az előírásokat?
I. CEMENTEK
II. ÉPÍTÉSI MÉSZ
III. BETON
IV. KŐANYAGHALMAZ (ADALÉKANYAG)
V. ADALÉKSZER


A szabványok aktualitását kérjük az MSZT honlapján ellenőrizni!

 

Jogszabályok

Az építési termékek forgalmazását több törvény és rendelet szabályozza. A legfontosabbak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról (CPR) és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;
 • 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól;
 • 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről;
 • 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről;
 • 1993. évi X. tv. a termékfelelősségről;
 • 1996. évi LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról.
Lap tetejére

A teljesítmény igazolása

Az építési termék (néhány kivételtől eltekintve) az építménybe akkor építhető be, illetve hozható forgalomba, ha teljesítményét teljesítménynyilatkozat igazolja.

A teljesítménynyilatkozatot

 • harmonizált szabvány által vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott - ezáltal az EGT tagállamokban forgalmazható CE jellel ellátott, vagy
 • nemzeti szabvány által vagy nemzeti műszaki értékeléssel szabályozott – ezáltal csak Magyarországon forgalmazható

építési termék estében a 305/2011/EU, illetve a 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell a gyártónak vagy a forgalmazónak kiállítani.

Lap tetejére

A fogyasztóvédelem előírásai

 • A gyártó köteles a fogyasztót írásban figyelmeztetni az áru rendeltetésszerű használatával járó kockázatról.
 • Az árut azonosításra alkalmas jelöléssel kell ellátni.
 • A csomagoláson jól olvashatóan, magyar nyelven kell feltüntetni a fogyasztók tájékoztatásához és a hatósági ellenőrzéshez szükséges adatokat:
  • a gyártó, forgalmazó nevét és címét;
  • a származási helyet;
  • az előállításhoz felhasznált összetevőket;
  • a használhatóság vagy minőségmegőrzés várható időtartamát;
  • az alapvető műszaki jellemzőket;
  • a minőségi osztályba sorolást;
  • a megfelelőségi jelölést.
 • Használati és kezelési útmutatót kell mellékelni, amely tartalmazza a szükséges tárolási és kezelési feltételeket.
 • A címkézés, útmutató, csomagolás a gyártó feladata, az ár feltüntetése a forgalmazó kötelessége. Ha a gyártó a feladatát nem teljesíti, a forgalmazó köteles a hiányt pótolni.
Lap tetejére

Hogyan teljesíti az építési terméket gyártó ill. forgalmazó az előírásokat?

I. CEMENTEK

A vonatkozó termékszabvány:

MSZ EN 197-1 Cement. 1. rész:  Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • a termék teljesítményének állandóságát bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • zsákos termék esetén a zsákfelirat tartalmazza a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyeznek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • ömlesztett termék esetén a fenti adatokat a kísérő dokumentumok tartalmazzák;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.

MSZ 4737-1 Különleges cementek. 1. rész: Mérsékelten szulfátálló cementek
MSZ 4737-2 Különleges cementek. 2. rész: Fehércementek

Megjegyzés: Ezek a cementfajták a fenti szabvány előírásain kívül teljesítik az MSZ EN 197-1előírásait is, tanúsításuk is ezen szabvány alapján történik. 

Lap tetejére

II. ÉPÍTÉSI MÉSZ

A vonatkozó  termékszabvány:

MSZ EN 459-1:2011 Építési mész. 1. rész:  Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • zsákos termék esetén a zsákfelirat tartalmazza a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • ömlesztett termék esetén a fenti adatokat a kísérő dokumentumok tartalmazzák;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.
Lap tetejére

III. BETON

A betonra nem harmonizált európai szabvány, az MSZ EN 206Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség és ennek nemzeti kiegészítéssel ellátott magyar szabvány, az MSZ 4798: Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon, valamint annak 1M és 2M módosítása  vonatkozik.

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • a kísérő dokumentumok tartalmazzák a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.
Lap tetejére

IV. KŐANYAGHALMAZ (ADALÉKANYAG)

A vonatkozó termékszabványok:

MSZ EN 12620+A1 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz
MSZ EN 13043 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz
MSZ EN 13055 Könnyű kőanyaghalmazok
MSZ EN 13139 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz
MSZ EN 13242+A1 Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • a kísérő dokumentumok tartalmazzák a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.
Lap tetejére

V. ADALÉKSZER

A vonatkozó harmonizált termékszabványok:

MSZ EN 934-1 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 1. rész: Közös követelmények
MSZ EN 934-2+A1 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés
MSZ EN 934-3+A1 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 3. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés
MSZ EN 934-4 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 4. rész: Adalékszerek feszítőbetétek injektálóhabarcsához. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés
MSZ EN 934-5 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 5. rész: Adalékszerek lőtt betonhoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés
MSZ EN 934-6 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 6. rész: Mintavétel, megfelelőségellenőrzés és megfelelőségértékelés

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • csomagolt termék esetén a csomagolás felirata tartalmazza a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • ömlesztett termék esetén a fenti adatokat a kísérő dokumentumok tartalmazzák;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.
Lap tetejére
CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek