https://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Cement

A cement előállításának története 
A cementgyártás folyamata
A cement összetétele
Cementtípusok
Tények a cementgyártásról

A cement az építőiparban nélkülözhetetlen hidraulikus szervetlen kötőanyag. Szürke színű, por formájú anyag, amely vízzel összekeverve a vegyi folyamatok révén megszilárdul és ezt a tulajdonságát a víz alatt is megtartja. 

A cement előállításának rövid története

Időszámításunk előtt a III. században a rómaiak már használtak egy „opus caementitiumnak” nevezett kötőanyagot az építkezéseiken, amelyet különböző szemnagyságú kőtörmelékből, puzzolán- és téglalisztből, homokból, valamint égetett mészből állítottak elő.

A cement újrafelfedezése azonban csak a 18. század végén indult meg. 1791-ben John Smeaton hidraulikus mész előállításával kapcsolatos kutatásaival megalapozza a későbbi cementgyártést, 1796-ban pedig  James Parker szabadalmaztatta a hidraulikusan száradó „románcementet”. Közel harminc évvel később, 1824-ben Joseph Aspdin leeds-i (Anglia) kőművesmester szabadalmaztatta cementgyártási eljárását, melynek során „égetett és oltott mészkövet egy bizonyos mennyiségű agyaggal” és vízzel péppé kevert, majd kiégetett, „amíg az összes szénsav el nem távozott”. Az előállított cementet a Portland-félsziget szikláihoz hasonló színe miatt „portlandcementnek” nevezte el. Aspdin fia, William Aspdin tökéletesíti a románcement gyártását, egyes források őt tekintik a portlandcement feltatálójának.

A mai értelemben vett portlandcementet azonban csak 1844-ben, J.C.Johnson állítja elő, a mészkő-agyag keveréket zsugorodásig égeti.

Magyarországon 1868-ban, Konkoly Thege Balázs alapította meg az első cementgyárat Lábatlanban, melyben fatüzelésű 16 kamrás körkemencében lényegében románcementet égettek.

Lap tetejére

A cementgyártás folyamata

A mai modern cementgyártás során a rendelkezésre álló innovatív technológiákat használják a mészkő kitermelés, nyersanyagőrlés, klinkerégetés és cementőrlés során.

Kitermelés

A cementgyártás első lépése az alapanyag kitermelése. Az agyagot és mészkövet robbantással jövesztik, kitermelése homlokrakodókkal, exkavátorokkal történik.

Mészkő és agyag aprítás

A lerobbantott követ, illetve a kitermelt agyagot törik, aprítják, majd homogenizálják és kialakítják a nyersanyag kémiai összetételét.

Nyersanyagőrlés

Az előkészített nyersanyagkeverék aztán golyós, ill. görgős malomba kerül, ahol lisztfinomságúra őrlik.

Klinkerégetés

A finomra őrölt nyersanyagkeveréket kiégetik. A forgókemencéből távozó forró füstgázok már a hőcserélőben fokozatosan felmelegítik az ellenáramban haladó kemencelisztet és megkezdődnek a kémiai folyamatok: a kemencelisztet olyan hőmérsékleten (kb. 1450 °C) égetik, melyen az „zsugorodik”, belőle olvadék képződik. A technológiai folyamat végére lejátszódnak a kémiai reakciók, melyek során kialakulnak azok a vegyületek (ún. klinkerásványok), amelyek a cement tulajdonságait hordozzák.

Cementőrlés

A kemencében kiégetett félkész termék, a klinker, gyors hűtés után tárolóba/silóba kerül. A klinkert 4-5% kötésszabályozóval (gipszkő, REA-gipsz), egyéb adalékkal (granulált kohósalak, pernye, trasz, tiszta mészkő) együtt őrölve készül el a cement. A folyamat közben fontos a cement minőségének állandó ellenőrzése, amit korszerű labortechnikai berendezésekkel végeznek.

Tárolás, csomagolás, kiszállítás

A cementsilókban levő, különböző minőségű (szilárdsági osztály szerint 52,5; 42,5; 32,5 MPa) és összetételű cementek igény szerint kiszállításra kerülnek. Ez történhet automata csomagológépekkel töltött 25 kg-os zsákokban vagy ömlesztett formában is.

A cementek – természetüknél fogva – nedvességre érzékenyek.

A nedvesség teljes kizárása gyakorlatilag lehetetlen. Ezért a száraz terekben való tárolás esetén is három hónap után szilárdsági visszaeséssel lehet számolni.

 

Lap tetejére

A cement tulajdonsága, összetétele

A cement a jelenlegi nevezéktan szerint fő- és mellékalkotórészekből áll. A főalkotórészek a klinker mellett a hidraulitok (kiegészítőanyagok), mellékalkotók a legfeljebb 5%-ban adagolt főalkotó-hidraulitok, vagy más szervetlen anyagok. A cementgyártásban használt főbb kiegészítő anyagok:

 • granulált kohósalak
 • pernye
 • puccolánok, traszok
 • mészkő

 

 

 

 

 

 

 • 1. Cement jele: CEM
 • 2. Cementfajták jele I-V:
  • I. portlandcement
  • II. összetett portlandcement
  • III. hohósalak-cement
  • IV. puccoláncement
  • V. kompozitcement
 • 3. Fő alkotórészek mennyiségére utaló jelzés:
  • A,B,C
  • CEM II „A” 6-20%;            
  • CEM II „B” 21-35%;
  • CEM III „A” 36-65%
  • CEM III „B” 66-80%
  • CEM III „C” 81-95%
  • CEM IV „A” 11-35%;
  • CEM IV „B” 36-55%;
  • CEM V „A” 36-60%
  • CEM V „B” 62-80%
 • 4. Klinker (K) melletti egyéb fő alkotőrészekre utaló jelzés:
  • V – savas jellegű pernye
  • S – granulált kohósalak
  • P – természetes puccolán (trasz)
  • L/LL – mészkő
  • M – kompozitcement (a klinker mellett 2 vagy több fő alkotórész)
 • 5. A klinker (K) mellett a fő alkotórészek minőségére utaló jelzések kompozit-portland-, kohósalak-, puccolán- és kompozitcementek esetén: V, S, P, L/LL
 • 6. A 28 napos nyomószilárdság alsó jellemző értékére vonatkozó jelzés (MPa)
 • 7. Szilárdulásra vonatkozó jelzések:
  • N – normál kezdőszilárdságú cement
  • L – kis kezdőszilárdságú cement
  • R – nagy kezdőszilárdságú cement
  • 32,5, 42,5, 52,5 – szilárdsági osztály szerinti besorolása (28 napos korban)
 • 8. Szulfátállóságra vonatkozó jelzések:
  • Szulfátállóság
   • MSR – mérsékelten szulfátálló
   • SR - szulfátálló
  • Kis hőfejlesztés
   • LH – kis hőfejlesztésű
Lap tetejére

Cementtípusok

Portlandcement

Hidraulikus kötőanyag, amelyet meghatározott összetételű nyersanyagkeverék zsugorodási hőmérsékleten történő égetésével, majd finomra őrlésével állítanak elő, és amely vízzel összekeverve hidratációs folyamatok révén megszilárdul és szilárdságát növelve kőszerű, vízben nem oldódó, stabil képződményt ad. A portlandcementek portlandklinkeren és kötésszabályozó anyagon kívül legfeljebb 5% mennyiségben tartalmazhatnak mellékalkotórészt.

Összetett portlandcementek

A 65-95% klinkert és 5-35% hidraulitot tartalmazó cementek tartoznak az összetett portlandcementek csoportjába. Elnevezésük a hozzáadott hidraulit-komponens nevének a kapcsolásával alakul ki. Pl: pernye-portlandcement, kohósalak-portlandcement stb.

Kohósalakcement

Az 5-65% klinkert és 36-95% granulált kohósalakot tartalmazó cementeket nevezzük kohósalakcementeknek.

Puccoláncement

A 45-89% klinkert és 36-55% puccolános tulajdonságú anyago(ka)t tartalmazó cementeket nevezzük puccoláncementeknek.

Kompozitcement

A 20-64% klinkert, 18-49% kohósalakot és 18-49% puccolános tulajdonságú anyago(ka)t tartalmazó cementeket nevezzük kompozitcementeknek.

Lap tetejére
CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek