https://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Mész

A mész felhasználási területei
A mész szerepe 

 

A mész jelenléte a különböző felhasználási területeken:

rekultiváció, kármentesítés, füstgáztisztítás, vízkezelés, salakképzés, ércdúsítás, pH semlegesítés, talajjavítás, fertőtlenítés, talajstabilizálás, kausztifikálás
 

Felhasználási területek:

  • Építő és építőanyag ipar
  • Acélipar
  • Alumíniumipar
  • Papíripar
  • Vegyipar
  • Élelmiszeripar
  • Környezetvédelem
  • Mezőgazdaság


Építő és építőanyag ipar - „Egy több ezer éves technológia”
A mész kötőerejét már az ókori idők óta használja az ember épített környezetének kialakításában. Mindenki által ismert példa a piramisok építése, ahol a 2-3 tonnás kövek közti milliméteres vastagságú habarcsot kizárólag mész és finom szemcséjű homok keverékéből készítették, s mind a mai napig állják az idő próbáját. Ilyen magasságú épületeket a történelmi idők során legközelebb a középkorban emeltek. A középkori katedrálisok építése során is mészhabarcsot használtak, ami itt is kiállta mind a nagy terhek, mind pedig az idő próbáját.

Napjainkban főként falazáshoz, vakoláshoz használatos. Alapanyag mészhomoktégla és egyéb mésztartalmú ( Ytong ) falazóelemek gyártása során. Út és egyéb ipari létesítmények építésekor az altalaj stabilizációjához, aszfalt minőségének javításához alkalmazható.

Acélipar
Acélgyártás során a meszet a termelés több fázisában is használják. Először az ércdúsítás során mint kötőanyag jelenik meg, majd a nyersvas kéntelenítését és tisztítását, illetve pH beállítását oldják meg. (Salakképzés ) Alumíniumipar • Timföld gyártása során fontos segédanyag. Elsősorban a technológiához elengedhetetlen nátronlúg visszanyeréséhez alkalmazzák.

Papíripar
Cellulóz gyártása során hasonló feladatot lát el, mint a timföldnél.

PCC gyártásánál a papír fehérségét és egyéb tulajdonságait határozza meg.

Vegyipar
Festékek és glettanyagok alapanyaga

Élelmiszeripar
Cukorgyártásnál a szennyezett cukoroldat tisztításához, valamint a kicsapott iszap szűréséhez alkalmazzák.

Környezetvédelem
Minden iparágban alkalmazzák a meszet különböző, környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátására.

Káros anyag kibocsátás koncentrációjának csökkentése. (füstgáztisztítás)

Vízkezelésnél vízlágyítás, víztisztítás, pH beállítás.

Kármentesítés során különböző rekultivációs munkákhoz, szennyezett területek semlegesítéséhez, fertőtlenítéséhez.

Mezőgazdaság
Savas talajok pH –jának beállításához, a talajszerkezet javításához használható.

Alkalmas fertőtlenítésre, gombátlanításra, halastavaknál, állattenyésztő telepeken, gyümölcsösökben és erdőgazdaságokban.

Lap tetejére

 

A mészkő és a mész szerepe napjainkban:

A kalcium-karbonát vagy hétköznapi néven mészkő egy közismert ásványi anyag. Az ebből előállított CaO (kalcium oxid), a természetben nem fordul elő. Kevesen ismerik azonban, milyen fontos szerepet játszanak az élet számos területén, és hogy milyen gazdasági súllyal bírnak. A mészkő és az égetett mész felhasználása kiterjed az acél és színes fémek kohászatára, a beton, a habarcs, tégla és aszfaltgyártására. Alapanyagként jelentős szerepe van az üveg, festék, szőnyeg és papírgyártásban. Segítséget nyújt építkezések, útépítések talajainak stabilizálásában. A környezetvédelem területén a füstgáztisztítás, a szennyvíztisztítás, és a szilárd illetve a savas hulladékok közömbösítése területén használatos. Alkalmazzák továbbá a cukorgyártásban, savas talajok kezelésénél és még az ipar, illetve a mezőgazdaság számos területén.

A kibányászott kő egy része, amely a kémiai tulajdonságai alapján és szemszerkezetét tekintve megfelelő, kalcinálásra kerül 1000 Celsius hőmérsékleten különböző kemencetípusokban. A mészégető kemencék a legkülönbözőbb üzemanyagokkal működnek, mint a földgáz, szén, olaj, lignit és másodlagos üzemanyagok. A reakció

CaCO3 + hő => CaO + CO2, mely reakció terméke az égetett mész: CaO

A keletkezett darabos mész, CaO a vevői igények szerint kerül osztályozásra, őrlésre és tárolásra.
Az égetett mész, CaO egyik legfontosabb és legelterjedtebb átalakítási formája a vízzel való keverése, azaz a hidratáció.
A hozzáadott víz mennyiségétől függően hidratált mész (Ca(OH)2) = kalcium-hidroxid keletkezik finom por formában (ez a mészhidrát), oltott mész formában ( mészpép ), vagy mésztej különböző koncentrációkban, amely teljesen folyékony. A reakció:

CaO + H2O => Ca(OH)2 + hő.

Ha a mésztejhez CO2-t adagolunk, ismét mészkövet (CaCO3) kapunk, melynek azonban a kristályszerkezete jelentősen eltér a természetes mészkőtől. Ez a termék a PCC. A reakció: 

CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2

 

 

Lap tetejére
CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek