https://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Kiadványok

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség a folyamatos fejlődést, tájékozottságot és innovációk megismerését lehetővé tevő különböző szakmai anyagok, kiadványok összeállítását és terjesztését is végzi. A szakmai anyagok összeállításában tevékenyen részt vesznek a tagvállalatok szakemberei is, melyek online és/vagy nyomtatott formában jelennek meg (egy részük a MABESZ együttműködés keretében), és a tagokon túl, az érdeklődő, szakmában jártas közönséghez is eljutnak.

Rendszeres kiadványok

 

Alkalmi kiadványok

 

További, együttműködésben megjelent kiadványok

 

Korábbi rendszeres kiadvány


 

Rendszeres kiadványok

Beton újság

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség jelenleg kéthavonta megjelenő szakmai lapja, amely a betont, mint építőanyagot népszerűsíti, gyakorlati szakmai ismereteket terjeszt.


Weboldal: http://www.betonujsag.hu/

 

 

update

A svájci, az osztrák és a német cementszövetség a betonburkolatok, különösen a betonutak terjedésének elősegítésére rendszeres kiadványt jelentet meg "update" címen, 2002 óta. A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség megszerezte a hazai kiadás jogát.


Weboldal: http://www.cembeton.hu/update

 

Hírlevél

A Hírlevél a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség információs csatornája, célja a hatékony és széleskörű szakmai tájékoztatás. Ennek keretében tudományos konferenciákról számol be, ismerteti az iparág hazai és nemzetközi K+F vívmányait, illetve a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén tett erőfeszítéseket.

 


Weboldal: http://www.cembeton.hu/hirlevel

 

Alkalmi kiadványok

Az MSZ 4798 szerinti beton - betontechnológia a mindennapokra - szakemberektől szakembereknek

A kiskönyv célja, hogy tömören összefoglalja azokat a  tudnivalókat, amelyek segítik a betonnal kapcsolatba kerülő szakembereket a mindennapi munkájuk során. Tömör áttekintést ad a beton jelöléséről, a nyomószilárdsági és testsűrűségi valamint a környezeti osztályokról, és a beton főbb paramétereiről. Megtudhatjuk belőle mire kell figyelni a helyszínen a lehető legjobb minőség elérése érdekében. Kapunk továbbá egy ajánlást is a cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazására.
A kiadvány nem pótolja a hivatkozott szabványt, a szabvány teljes tartalma a mértékadó.
 
Letölthető ide kattintva.

 

Az építőanyag-ipar szerepe a körforgásos gazdaságban - Lehetetlen küldetés, vagy reális jövő?

Éves szinten személyenként átlagosan közel 560 kg szemetet hagyunk magunk mögött, miközben a Föld véges erőforrásait egyre nagyobb mértékben a jövő generációitól vesszük igénybe. A problémára az első ipari forradalom során lineárissá vált gazdaságot felváltó körforgásos gazdasági modell adhat választ, amelyben nincsenek hulladékok, és amelyben a ma termékei egyben a jövő alapanyagai. Ebben a modellben az egyik szereplő hulladéka, mellékterméke egy másik iparágban működőnek az alap-, vagy tüzelőanyaga lesz. 

A kiadvány első részében bemutatja mi is a körforgásos gazdaság, milyen fejlődési utat tettünk meg, és miért éppen most került előtérbe. Arra keressük a választ, hogy megvalósítása milyen kihívások elé állítja az építőanyag-ipart, konkrétan a cement- és beton ipart, illetve milyen szabályozási környezet szükséges ahhoz, hogy az iparági erőfeszítésekkel együttesen sikeres legyen a megvalósítás.

Letölthető ide kattintva.

CeMBeton útmutató

Betontechnológia zsebkönyvbe zárva - Útmutató szakemberektől szakembereknek

A CeMBeton Útmutató praktikus zsebkönyvként foglalja össze a kor igényeinek megfelelő technológiai tudást, a mindennapokban használatos alapoktól kezdve a speciális ismeretekig. A zsebkönyv tudásanyagát a szakma elméleti és gyakorlati képviselői rendszerezett, strukturált formában adják át az olvasónak.

Az útmutató három fő részre osztható: az első részben a beton alapanyagait vizsgálja, a második egység a beton és a betontervezés témakörét bontja ki, míg az utolsó blokkban a beton felhasználási területeivel kapcsolatos tárgykörökről tájékoztatnak a szerzők.
A kiadványban összegyűjtött legfrissebb betontechnológiai ismeretek hozzájárulnak az anyagban rejlő lehetőségek megtalálásához és azok alkalmazásához. Letölthető ide kattintva.

Magyar Cement- Beton- és Mészipari Szövetség 25 éves jubileumi évkönyve

A Szövetség fennállásának 25. évfordulója alkalmából megjelent kiadvány célja, hogy bemutassa tevékenységünket, amely ma már nemcsak a hazai cementipart, hanem a betonipart, a mészipart és a kapcsolódó iparágakat is érinti.

Az olvasó megismerheti a Szövetség törekvéseit és céljait, a cement, beton, mész és adalékszer szakmai tagozatokat és a tagok által gyártott alapanyagokat. Az évkönyvben hangsúlyt kap a Szövetség érdekképviseleti tevékenysége, a szakma szolgálatában álló hazai és nemzetközi építőipari együttműködések, kezdeményezések is.

A kiadvány megtekinthető ide kattintva.

 

 

Betonkörfogalom Vecsésen

Elkészült Magyarország első betonkörfogalma

Magyarországon Vecsésen adták át a forgalomnak az első betonpályás körforgalmat 2011 novemberében. A Dózsa György utca - Budai Nagy Antal utca - Gyáli út - Széchenyi utca kereszteződésében naponta áthaladó közel 6500 jármű tette indokolttá a biztonságos, ellenálló, hosszú élettartamú betonburkolat alkalmazását.

A körforgalom kiépítése biztonságtechnikai szempontból is szükségszerű volt, hiszen egy közlekedési helyzet optimális megoldását biztosítja évtizedekre, a jövőben a hazai közlekedés fejlesztései számára is követendő mintát jelent. Olvassa el kiadványunkat ide kattintva.

További, együttműködésben megjelent kiadványok

A MABESZ-szel közös kiadványok

A MABESZ-szel közös kiadványokról bővebben a http://beton.hu/kiadvanyok/ oldalon olvashat.

Korábbi rendszeres kiadvány

Cementvilág

​A "Cementvilág" a Magyar Cementipari Szövetség belső terjesztésű szakmai lapja volt, mely elődje, a "Cementipar" című folyóirat által kialakított hagyományokat folytatta. A lap megújult tartalommal és külsővel 2005 januárjától jelent meg, színes kivitelben, rendszerint kéthavi gyakorisággal.

Az újság célja a hatékony és széleskörű szakmai tájékoztatás volt. Ennek érdekében tájékoztatást adott tudományos konferenciákról, ismertette az iparág hazai és nemzetközi K+F vívmányait, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén tett erőfeszítéseket. Beszámolt a Szövetség és tagjainak, valamint a bel- és külföldi társszövetségeknek főbb törekvéseiről, eredményeiről, hírt adott a jelentősebb vállalati rendezvényekről, kulturális és sporteseményekről is.

A Cementvilág archív számai elérhetők innen:

Cementvilág 2012/1. lapszáma
Cementvilág 2011/5. lapszáma
Cementvilág 2011/4. lapszáma
Cementvilág 2011/3. lapszáma
Cementvilág 2011/2. lapszáma
Cementvilág 2011/1. lapszáma
Cementvilág 2010/6. lapszáma
Cementvilág 2010/5. lapszáma
Cementvilág 2010/4. lapszáma
Cementvilág 2010/3. lapszáma
Cementvilág 2010/2. lapszáma
Cementvilág 2010/1. lapszáma
Cementvilág 2009/6. lapszáma
Cementvilág 2009/5. lapszáma
Cementvilág 2009/4. lapszáma
Cementvilág 2009/3. lapszáma
Cementvilág 2009/2. lapszáma
Cementvilág 2009/1. lapszáma
Cementvilág 2008/6. lapszáma
Cementvilág 2008/5. lapszáma
Cementvilág 2008/4. lapszáma
Cementvilág 2008/3. lapszáma
Cementvilág 2008/2. lapszáma
Cementvilág 2007/6. lapszáma
Cementvilág 2007/5. lapszáma
Cementvilág 2007/4. lapszáma
Cementvilág 2007/3. lapszáma
Cementvilág 2007/2. lapszáma
Cementvilág 2007/1. lapszáma
Cementvilág 2006/6. lapszáma
Cementvilág 2006/5. lapszáma
Cementvilág 2006/4. lapszáma
Cementvilág 2006/3. lapszáma
Cementvilág 2006/2-2. lapszáma


 

CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek