https://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Szabványosítás

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség fontos szerepet tölt be a magyar cementipar szabványosítási tevékenységében.

Ez a tevékenység három fő területen jelenik meg:

 • az európai szabványok kidolgozásában, honosításában
 • új nemzeti szabványok kidolgozásában
 • az alkalmazott szabványok rendszeres felülvizsgálatában, korszerűsítésében.

Ezeket a feladatokat Európai Uniós szinten a Cembureau tagjaként annak munkacsoportjában és a CEN illetékes bizottságában a Magyar Szabványügyi Testülettel (MSZT) együttműködve, míg hazai szinten az MSZT tagjaként az illetékes műszaki bizottság munkájában tevékeny részvétellel látja el a Szövetség tagvállalatai szakembereinek részvételével.

MSZ/MB 102 Cement és mész (kapcsolódó európai TC: CEN/TC 51 Cement and building limes)

A legfontosabb termékszabványok:

 • MSZ EN 197-1 Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei
 • MSZ EN 459-1 Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek
 • MSZ 4737-1 Különleges cementek. 1. rész: Mérsékelten szulfátálló cementek
 • MSZ 4737-2 Különleges cementek. 2. rész: Fehércementek

A legfontosabb vizsgálati szabványok:

 • MSZ EN 196 sorozat Cementvizsgálati módszerek
 • MSZ EN 459-2 Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek


MSZ/MB 107 Beton és előre gyártott beton termékek

A legfontosabb termékszabványok:

 • MSZ EN 206 Beton. Műszaki követelmények, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
 • MSZ 4798 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon
 • MSZ 15033 Beton-és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatározások
 • MSZ EN 13369 Előre gyártott betontermékek általános szabályai
 • MSZ EN 13670 Betonszerkezetek kivitelezése

A legfontosabb vizsgálati szabványok:

 • MSZ EN 12350 sorozat: A friss beton vizsgálata.
 • MSZ 4715 sorozat: A megszilárdult beton vizsgálata.
 • MSZ EN 12390 sorozat: A megszilárdult beton vizsgálata.
 • MSZ 24803 sorozat Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai.
CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek