https://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Szövetség

Történet

Küldetés

Környezetvédelem

Szervezet

Alapszabály

Vezetőség

Történet

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 1990. február 6-án jött létre, 14 alapító tag részvételével, eredetileg Magyar Cementipari Szövetség néven. Az eredeti tagsági kör az elmúlt évek folyamán – szervezeti átalakulások, valamint egyes társaságok megszűnése, illetve kiválása következtében – módosult. 2013-ban a szélesebb szakmai szempontok előtérbe helyezésével a Szövetség kibővítette szakmai és érdekérvényesítési tevékenységét, amellyel segíteni kívánja az iparág fennmaradását, fejlődését. Ekkor változott meg a Szövetség neve is.

Képviselete ma már kiterjed a hazai építőanyag gyártók szélesebb körére. A hatékony munkavégzés támogatásaként új szervezeti struktúrát alakított ki, önálló tagozatokat hozva létre. Mindezt annak érdekében tette, hogy segítse és támogassa tagjait, valamint megteremtse az egységes iparági képviseletet.

A Szövetség arculatában és nevében is megújult a 2010-es évek közepén, és ezzel vizuálisan is kifejezésre juttatja az új irányokhoz való alkalmazkodást. A Szövetség védjeggyel, a CeMBeton logóval jelzi azt a kört, amelyet képvisel. Szlogenje – az építés alapja – jelzi annak a termékkörnek a fontosságát, amelyet tagjai állítanak elő.

Lap tetejére

Küldetés

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség küldetése és célkitűzései szerteágazóak. Legfőbb törekvése az általa képviselt magyarországi iparágak helyzetének javítása, és a betonból készült építmények iránti bizalom növelése. Ennek érdekében elsősorban a szabványosítás, a környezetvédelem és a szakmai oktatás területén működik együtt szakmai alapon az érintettekkel, kommunikálva az iparág politikáját, stratégiáját, véleményét tükröző intézkedéseket; és közvetítve a cement-, beton- és mészipar szereplőinek érdekeit, belföldön és külföldön egyaránt.

A fenti célok mentén a Szövetség tevékenysége az alábbi négy fő területre terjed ki:

  • Gazdaság- és fejlesztéspolitikai teendők: a Szövetség nyomon követi az általános gazdasági és piaci viszonyok alakulását, következtetéseket von le az iparági termékek gyártásra gyakorolt hatásokból. Ide tartozik az aktuális és távlati prognózisok, elemzések készítése vagy megrendelése, információgyűjtés és szolgáltatás.
  • Környezetkímélő műszaki fejlődés elősegítése: a Szövetség koordinációs és szervező tevékenységet végez az aktív minőségpolitika terén, szabványosítási tevékenységekben vállal szerepet, koordinációt lát el különböző környezetvédelmi témakörökben, és szakmai támogatást nyújt a cement, mész és beton termékek szakszerű és biztonságos felhasználásához.
  • A beton termékek általános elfogadottságának javítása: a Szövetség különböző rendezvényeken való részvétel mellett sajtókapcsolatok építésével, kiadványok és hírlevél közzétételével, valamint sajtófigyelés révén és szükség esetén reakció közzétételével igyekszik a beton társadalmi elfogadtatásának, szakmai-tudományos presztízsének, valamint gazdaságpolitikai és környezetvédelmi megítélésének javítását segíteni.
  • Iparági érdekképviselet: a Szövetség tagságának egy részét az ún. energia intenzív ipari szegmensbe tartozó tagvállalatok alkotják, akik – mint a környezet megóvása érdekében elkötelezett iparvállalatok – támogatják az EU és hazánk ez irányú törekvéseit. Ennek érdekében európai uniós és hazai szinten is párbeszédet folytat a szabályozókkal, szakmai állásfoglalásokkal támogatja ezen tevékenységet. Erre szolgál a Szövetség tagsági viszonya az európai cementgyártó szövetségben (Cembureau) és a munkaadók országos szövetségében (MGYOSZ), illetve a részvétel az Ágazati Párbeszéd Bizottságban.
  • Oktatás: a Szövetség kiemelt feladatának tekinti a felsőfokú szakemberképzést, melynek keretében immár 6 hazai műszaki egyetemen is tartanak gyakorlatorientált előadásokat a tagvállalatok szakemberei. Ezen kívül oktatási célú szakmai anyagokkal segíti a középfokú szakemberképzést, és kiadványokkal, valamint online eszközökkel támogatja a lakosság ismeretanyagának szélesítését az óvodástól a felnőttekig.
Lap tetejére

Környezetvédelem

A célok meghatározása, a tevékenységek tervezése, valamint az érdekvédelem során a Szövetség hangsúlyosan vesz figyelembe környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat is, az alábbi célokat megfogalmazva:

  • A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a természeti erőforrások felhasználását korlátozni, a keletkező hulladék mennyiségét csökkenteni, hasznosítását elősegíteni, s az ökológiai rendszer egye növekvő terhelését mérsékelni kell.
  • Csökkenteni kell a környezeti hatásokat, különös tekintettel a Levegőtisztaság védelemre, az Elérhető Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) alkalmazására, valamint integrált, Környezetközpontú Irányítási Rendszer alkalmazására.
  • A fosszilis tüzelőanyagok és nyersanyagok kiváltását szolgáló, hulladékalapú tüzelőanyagok hasznosításának növelése az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseinek megfelelően, és ily módon a hulladék és melléktermék hasznosítással a globális szén-dioxid kibocsátás csökkentése.
  • Az éghajlatváltozást okozó szén-dioxid kibocsátás csökkentése a cementgyártás energetikai hatékonyságának javításával, fosszilis tüzelőanyagok hulladék alapú tüzelőanyagokkal történő helyettesítésével, illetve cementkiegészítő adalékanyagok alkalmazásával.
Lap tetejére

Szervezet

A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok delegált képviselőiből áll, és a szervezet működéséhez szükséges stratégiai, tagfelvételi és egyéb – az alapszabályban meghatározott – döntésekben bír kompetenciával.

A Szövetség képviselője az Elnök, akit a Közgyűlés által választott hat tagú elnökség tagjai maguk közül választanak hároméves intervallumra. Az Elnök képviseleti és ügyviteli feladatokat lát el. Az elnöki tisztség társadalmi megbízatás, amelynek lejártával minden egyéb, az elnöki tiszttel kapcsolatos funkciója is megszűnik. Az Elnökség feladata Elnök és a Közgyűlés támogatása, ajánlások megfogalmazása és a döntéshozatalban való részvétel.

A Szövetség működésével kapcsolatos adminisztratív és szolgáltatási teendőket a CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. szervezetén belül létrehozott CeMBeton Iroda végzi, melynek vezetője, a Szövetség elnökségi tagja az Elnök irányítása alatt végzi munkáját. A Szövetség tevékenységeiben a CEMKUT Kft. infrastruktúrájára, laboratóriumaira és szakembereire támaszkodik.

A Szövetség részeként öt Bizottság és négy Tagozat működik, melyekről az alábbi áttekintő szervezeti ábra segítségével tájékozódhatunk.

Lap tetejére

Alapszabály

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Alapszabályzata ide kattintva letölthető és elolvasható. 

A Szövetség Üzleti Etikai szabályzata ide kattintva letölthető és elolvasható.

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség GDPR szerinti Adatkezelési tájékoztatója ide kattintva letölthető és elolvasható. 

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség GDPR szerinti Ügyfelek, Partnerek, Tagok adatainak kezelése Függelék ide kattintva letölthető és elolvasható.

Lap tetejére

Vezetőség

A CeMBeton vezetői:

CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek