hírlevél | 2020. 07. 16.
Fontos dolgokra hívta fel a figyelmet az ÉVOSZ

Az építőipari beruházások költségeinek megtervezése problémás területe a beruházási folyamatoknak. Nemcsak a beruházási, építőipari szakmai berkekben, hanem a széles közvélemény előtt is ismertek azok a csaknem mindennapos gondok, amelyek a beruházások előzetesen figyelembe vett, majd a megvalósítás során realizálódott költségei közötti különbségekből adódnak. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége hosszú ideje foglalkozik az építési beruházások, illetve folyamatok költségtudatosságának kérdésével, amiről ezúttal egy összefoglalót tett közzé.


A jó beruházás-előkészítés érdekében a tervezési szakaszokhoz szükséges bizonyos költségtervezési szinteket rendelni. Alapvető fontosságúak ebből a szempontból a közepes és nagyértékű, hosszú megvalósítási idejű munkák.

A költségtervezés szempontjából legfontosabb a kiviteli tervdokumentáció. Ennek része a tételes költségvetés, amely beárazásához az adott építési piaci egységárak hozzárendelhetők, a megvalósítás időtartamára vonatkozó árprognózis pedig becsülhető.

Az építési beruházások költségei között az építési-szerelési munkák ára a meghatározó. Ezt a költségtényezőt a beruházás műszaki tartalma és a megvalósítás körülményei determinálják.

Az építési beruházások megbízható költségtervezése az építtető, beruházó számára alapvetően fontos, hiszen mindenekelőtt neki kell összhangot tartania a megépítésre váró mű és a rendelkezésére álló beruházási keretösszeg között.

Az építési beruházások költségeinek tervezése, majd kézbentartása különböző hatékonyságú a magánfejlesztések  és a közcélú (közpénzből megvalósuló) fejlesztések során. A magánfejlesztők jó gyakorlatai egyrészt az üzleti tervük számszerű adataiból, másrészt az általuk korábban megvalósított építési beruházások tény-számaiból kiindulva olyan keretek közé foglalják a műszaki tartalmat és az építési költségeket, amelyek az üzleti érdekeiknek megfelelnek. Ilyesfajta üzleti megfontolásokról általában nem beszélhetünk a közszféra építési beruházásaira vonatkozó döntéskor és a lakossági építkezések esetében sem. A közcélú építési beruházások és a lakossági építkezések, felújítások költségtervezése a leggyengébb ma Magyarországon. Itt a legégetőbb az építési költségszakértői tevékenység kialakítása.

A közcélú építési beruházások folyamatában meg kell határozni azokat a szakaszokat, illetve döntési pontokat, amikor a beruházás tervezett költségeit rögzíteni kell, amelyek alapján döntés szükséges az előkészítés folytatásáról és a döntéshozónak ezért személyi felelősséggel kell tartoznia. Mindezt jogszabályban is indokolt rögzíteni.

A lakossági megrendeléseknél ragaszkodni kell a tételes költségvetéshez és az írásos szerződéskötésekhez. A lakossági építkezésekhez évente frissített költségbecslési segédletek állnak rendelkezésre.

A nagyértékű közösségi megrendeléseknél a költségtervezés képzett szakembert igényel. Ennek ma egyfelől a képzési feltételei hiányoznak, másfelől a szakmai jogosultság keretei sem adottak. A képzés anyaga kialakítható, a jogosultság beilleszthető a ma hatályos szakmagyakorlási rendbe.

Forrás: www.portfolio.hu

Kép: Getty Images

  Vissza a hírekhez!

Budapest, 2020. július 16.
Amennyiben kollégái és ismerősei szeretnének feliratkozni hírlevelünkre a www.cembeton.hu/hirlevel honlapon keresztül tehetik ezt meg! | Leiratkozás a hírlevélről

©2020 Minden jog fenntartva - CeMBeton