hírlevél | 2018. 09. 27.
Új megfelelőség-értékelési tevékenységek a Cemkut Kft.-ben

A Cemkut Kft. több mint 25 éve végez az építési termékek forgalomba hozatali és beépítési követelményeihez kapcsolódóan megfelelőség-értékelési tevékenységeket. E szolgáltatások fokozatosan felépítve a Műszaki Értékelő Iroda létrehozásával váltak teljes körűvé.


A Cemkut Kft. 1991-ben alakult a SZIKKTI Cementkutató Osztály bázisán, majd kiegészült az energetikai, később az analitikai és beton részlegekkel. A jogelődök több évtizedes tapasztalatára alapozva képessé vált a cement, a beton, a mész és az egyéb építőanyagokkal – azok nyers-, alap- és kiegészítő anyagaival – kapcsolatos vizsgálatok, K+F és szakértési feladatok elvégzésére. Tulajdonosa a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség, független, pártatlan szervezet.

A megfelelőség-értékelési tevékenység magában foglalja a vizsgálat, a tanúsítás és az ellenőrzés tevékenységeket, amelyeket az arra kijelölt és jogszabály előírása esetén bejelentett megfelelőség-értékelő szervezetek végezhetnek. 

Építési termék – néhány kivételtől eltekintve – csak Teljesítmény nyilatkozattal hozható forgalomba, építhető be, ezt a gyártónk a forgalomba hozatalkor kell kiállítania. Az építési termékek teljesítménye állandóságának az alapvető jellemzőik tekintetében való értékelését és ellenőrzését a CPR V. mellékletben meghatározott TÁÉE rendszerek valamelyikének megfelelően kell elvégezni. Hogy melyik rendszert kell alkalmazni, azt az építési termékre vonatkozó harmonizált szabvány (hEN), nemzeti szabvány (MSZ), európai műszaki értékelés (ETA), nemzeti műszaki értékelés (NMÉ) rögzíti – figyelembe véve a bizottság határozatait.

A Tanúsítási Iroda szolgáltatásait az építési termékre vonatkozó harmonizált és nemzeti szabványok alapján végzi, ezek műszaki területét jelentősen kibővítettük. A Műszaki Értékelő Iroda szolgáltatása az építési termékek műszaki értékelésének elkészítése, amely az EGT tagállamokban érvényes Európai Műszaki Értékelés (ETA) vagy a csak Magyarországon érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) lehet. A műszaki értékelés önmagában nem tekinthető a Teljesítmény nyilatkozat kiállításának megalapozó dokumentumaként, szükséges még a – meghatározott TÁÉE szerint – az üzemi gyártásellenőrzés kialakítása és működtetése, a terméktípus meghatározása, továbbá – 1, 1+ és 2+ TÁÉE rendszer esetén – a termék teljesítményállandósági vagy üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványa.

Honlapunkon megtalálhatók szolgáltatási területeink „A tanúsítható termékek felsorolása és az értékelési kritériumok”, valamint a „Termékek műszaki értékelő tevékenység termékkör felsorolása” c. tájékoztatókban. Egyidejűleg akkreditált vizsgálólaboratóriumunkban is új nagyműszereket helyeztünk üzembe tovább szélesítve vizsgálati képességünket.

Részletek: www.cemkut.hu

  Vissza a hírekhez!

Budapest, 2018. szeptember 27.
Amennyiben kollégái és ismerősei szeretnének feliratkozni hírlevelünkre a www.cembeton.hu/hirlevel honlapon keresztül tehetik ezt meg! | Leiratkozás a hírlevélről

©2019 Minden jog fenntartva - CeMBeton