http://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Forgalmazók figyelmébe

Jogszabályok
A teljesítmény igazolása
A fogyasztóvédelem előírásai

Hogyan teljesíti az építési terméket gyártó ill. forgalmazó az előírásokat?
I. CEMENTEK
II. ÉPÍTÉSI MÉSZ
III. BETON
IV. KŐANYAGHALMAZ (ADALÉKANYAG)
V. ADALÉKSZER


 

 

Jogszabályok

Az építési termékek forgalmazását több törvény és rendelet szabályozza. A legfontosabbak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról (CPR) és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;
 • 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól;
 • 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről;
 • 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről;
 • 1993. évi X. tv. a termékfelelősségről;
 • 1996. évi LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról.

 

Lap tetejére

 

A teljesítmény igazolása

Az építési termék az építménybe akkor építhető be, ha teljesítményét teljesítménynyilatkozat igazolja.

A teljesítménynyilatkozatot

 • harmonizált szabvány által vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termék estében a CPR rendelkezéseinek megfelelően, vagy
 • nem harmonizált európai szabvány hiányában egyéb műszaki dokumentumok (pl. nemzetközi szabvány, magyar szabvány, hatályos építőipari műszaki engedély stb.)

alapján kell kiállítani.

 

Lap tetejére

 

A fogyasztóvédelem előírásai

 • A gyártó köteles a fogyasztót írásban figyelmeztetni az áru rendeltetésszerű használatával járó kockázatról.
 • Az árut azonosításra alkalmas jelöléssel kell ellátni.
 • A csomagoláson jól olvashatóan, magyar nyelven kell feltüntetni a fogyasztók tájékoztatásához és a hatósági ellenőrzéshez szükséges adatokat:
  • a gyártó, forgalmazó nevét és címét;
  • a származási helyet;
  • az előállításhoz felhasznált összetevőket;
  • a használhatóság vagy minőségmegőrzés várható időtartamát;
  • az alapvető műszaki jellemzőket;
  • a minőségi osztályba sorolást;
  • a megfelelőségi jelölést.
 • Használati és kezelési útmutatót kell mellékelni, amely tartalmazza a szükséges tárolási és kezelési feltételeket.
 • A címkézés, útmutató, csomagolás a gyártó feladata, az ár feltüntetése a forgalmazó kötelessége. Ha a gyártó a feladatát nem teljesíti, a forgalmazó köteles a hiányt pótolni.

 

Lap tetejére

 

Hogyan teljesíti az építési terméket gyártó ill. forgalmazó az előírásokat?

I. CEMENTEK

1. A vonatkozó harmonizált termékszabvány:

                   MSZ EN 197-1:2011 Cement. 1. rész: Az általános
                   felhasználású cementek összetétele, követelményei és
                   megfelelőségi feltételei

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • a termék teljesítményének állandóságát bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • zsákos termék esetén a zsákfelirat tartalmazza a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyeznek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • ömlesztett termék esetén a fenti adatokat a kísérő dokumentumok tartalmazzák;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.

 

2. Nem harmonizált magyar szabvány által szabályozott cementek esetében a gyártók, ill. forgalmazók szintén teljesítik az 1. pontban leírt feladatokat a következő cementek estében:

                  MSZ 4737-1:2013 Különleges cementek. 1. rész
                  Mérsékelten szulfátálló cementek

                   MSZ 4737-2:2013 Különleges cementek. 2. rész:
                   Fehércementek

Megjegyzés: Ezek a cementfajták a fenti szabvány előírásain kívül teljesítik az MSZ EN 197-1:2011 előírásait is, tanúsításuk is ezen szabvány alapján történik.

 

Lap tetejére

 

II. ÉPÍTÉSI MÉSZ

A vonatkozó harmonizált termékszabvány:

                    MSZ EN 459-1:2011 Építési mész. 1. rész:
                    Fogalommeghatározások, követelmények és
                    megfelelőségi feltételek

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • zsákos termék esetén a zsákfelirat tartalmazza a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • ömlesztett termék esetén a fenti adatokat a kísérő dokumentumok tartalmazzák;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.

 

Lap tetejére

 

III. BETON

A betonra nem harmonizált európai szabvány, az MSZ EN 206:2014 Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség és a szintén nem harmonizált magyar szabvány, az MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon vonatkozik.

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • a kísérő dokumentumok tartalmazzák a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.

 

Lap tetejére

 

IV. KŐANYAGHALMAZ (ADALÉKANYAG)

A vonatkozó harmonizált termékszabványok:

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 13043:2003 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz

MSZ EN 13055-1:2003 Könnyű kőanyaghalmazok. 1. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz

MSZ EN 13055-2:2004 Könnyű kőanyaghalmazok. 2. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) aszfaltkeverékekhez és felületkezelésre, valamint kötőanyag nélküli és kötőanyagos alkalmazásokhoz

MSZ EN 13139:2006 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • a kísérő dokumentumok tartalmazzák a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.

 

Lap tetejére

 

V. ADALÉKSZER

A vonatkozó harmonizált termékszabványok:

MSZ EN 934-1:2008 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 1. rész: Közös követelmények

MSZ EN 934-2:2009+A1:2012 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-3:2009+A1:2013 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 3. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-4:2009 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 4. rész: Adalékszerek feszítőbetétek injektálóhabarcsához. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-5:2008 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 5. rész: Adalékszerek lőtt betonhoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-6:2002 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 6. rész: Mintavétel, megfelelőségellenőrzés és megfelelőségértékelés

 • a termék tulajdonságai megfelelnek a fenti szabvány követelményeinek;
 • az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét bejelentett tanúsító szerv az előírt rendszer szerint tanúsítja;
 • csomagolt termék esetén a csomagolás felirata tartalmazza a jogszabályok, rendeletek és egyéb műszaki előírások által megkövetelt információkat, valamint elhelyezhetnek más, a felhasználó részére hasznos tanácsokat is;
 • ömlesztett termék esetén a fenti adatokat a kísérő dokumentumok tartalmazzák;
 • a termékhez a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.
 
Lap tetejére

 

CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek